ANNA FRA RUDKØBING

“Anna fra Rudkøbing” er en fortælling om min mormor, Anna Greve, der blev født i Rudkøbing i 1897. Hun flyttede til København i 1918.

Hun var god til at fortælle om sin barndom i Rudkøbing. I 1906 var hun ni år ligesom Anna i min historie. Det meste af historien såvel som personerne er opdigtede, men inspireret af min mormors historier.

Jeg håber, at “Anna fra Rudkøbing” vil give et godt indblik i, hvordan det var at bo i en lille provinsby i begyndelsen af det tyvende århundrede.